Függőségekről
Helyi drogellenes stratégia
App ajánló
Helyi tények és adatok
Kiadványok
Az NNK-nál a dorgkoordinációs feladatok | 2019.07.29. 13:13

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságtól a Nemzeti Népegészségügyi Központhoz kerül a drogpolitikai feladatkör 2019. augusztus 1-től.

A Kormány 1428/2019. (VII. 26.) Korm. határozata egyes kormányhatározatoknak a központi hivatalok hatáskörének változásával összefüggő módosításáról

1. A Kábítószerügyi Koordinációs Tárcaközi Bizottságról szóló 1089/2013. (III. 4.) Korm. határozat 9. pont e) alpontjában a „Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság” szövegrész helyébe a „Nemzeti Népegészségügyi Központ” szöveg lép.
2. A Kábítószerügyi Tanácsról szóló 1090/2013. (III. 4.) Korm. határozat 6. pont a) alpontjában és 11. pontjában a „Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság” szövegrész helyébe a „Nemzeti Népegészségügyi Központ” szöveg lép.


A Kormány 180/2019. (VII. 26.) Korm. rendelete a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóságról, valamint egyes kormányrendeleteknek a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság egyes feladatainak átadásával kapcsolatos módosításokkal összefüggésben a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosításáról

8. § A fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 4. alcíme a következő 6/F. §-sal egészül ki:
„6/F. § Az NNK drogpolitikai feladatai körében
a) adatgyűjtéssel, elemzések végzésével elősegíti a drogpolitikai stratégiai döntések megalapozását, közreműködik irányelvek és standardok kifejlesztésében a Nemzeti Drogellenes Stratégia végrehajtásához,
b) közreműködik a Nemzeti Drogellenes Stratégia végrehajtásában, biztosítja a megvalósítás szakmai támogatását,
c) koordinálja a megelőző-felvilágosító szolgáltatások rendszerének működését, ennek keretében kapcsolatot tart az elterelésben érintett szolgáltatókkal,
d) ellátja a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumokkal kapcsolatos feladatok koordinációját,
e) igazolja, hogy a szenvedélybetegek közösségi alapellátását, alacsonyküszöbű ellátását, nappali ellátását vagy számukra megelőző-felvilágosító szolgáltatást végző szociális szolgáltatók, intézmények, fenntartók szenvedélybetegség megelőzése érdekében végzett célzott prevenciós programjai megfelelnek-e a Nemzeti Drogellenes Stratégiában foglalt céloknak, és összhangban állnak-e a célzott prevenciós célú hazai pályázatokkal.”

Vissza a hírekhez
0