HELYI DROGELLENES STRATÉGIA 2014.

2003. őszén alakult meg a XVI. kerületben a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (KEF). Az induláskor sikerrel pályáztunk központi támogatásra, ennek segítségével el tudtuk kezdeni azt a munkát, melynek eredménye ez a kiadvány, melyben több száz ember tapasztalata, véleménye, ismerete jelenik meg. Mindezt a tudást próbáltuk meg egy olyan programmá összegyúrni, mely fogódzót, támpontot jelenthet mindenkinek, akinek e területen feladata van, szeretne többet tudni a kábítószerekről, azok társadalmi romboló hatásáról. Szeretné megtudni, miként vélekednek minderről a fiatalok, akik a legveszélyeztetettebb korosztályba tartoznak. Szeretné megtudni, miként vélekednek azok, akiknek kulcsszerepe van a problémák megoldásában. Szeretné megtudni, mi a helyzet a XVI. kerületben. Kilenc hónapi vajúdás után megszületett ez a program, melyben sorra vettük a kerületben lakók érzékenyebbé tételének, a megelőzésnek, a segítésnek és a kínálatcsökkentésnek az általunk legfontosabbnak vélt teendőit, rövid-, közép- és hosszú távú célokat, terveket, feladatokat tűztünk ki. Szeretnénk eljutni az oktatási intézményekbe, a családokhoz, civil szervezetekhez, hivatalos szervekhez, hogy ezzel a széles összefogással elérjük: ez a program nemcsak jó, hanem meg is fogjuk, tudjuk valósítani. Ki-ki találhat feladatot bőségesen benne. Ha valami, a kábítószer fogyasztás megelőzése széleskörű kerületi összefogást feltételez. A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum ezt a munkát hangolja össze a program elfogadása után a hétköznapok során. Megismerve a fórum tagjait, teszi ezt olyan meggyőződéssel, elkötelezettséggel, melyhez hasonlót kérek mindenkitől. Szép, felelős munka, s eredményes is lesz, ha minél többen csatlakoznak hozzá! Ne csak aggódjunk a jövőért, tegyünk is érte.

A XVI. kerületi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum az Önkormányzat támogatásával az országos drogellenes stratégia (a Nemzeti Drogellenes Stratégiáról 2013-2020 (PDF) alapján elkészítette a Kertváros cselekvési tervét.

Napjainkban szinte elkerülhetetlen, hogy gyermekeink már egyre fiatalabb életkorban találkozzanak azzal az élethelyzettel, amikor döntést kell hozniuk, kipróbálnak-e valamilyen kábítószert.

Helyi drogellenes stratégia 2014.

A kerületi drogellenes stratégia iránymutatással szolgál számukra, hogy jelentős kockázatokat vállalnak a drogok használatával. Viszont önmagában a figyelemfelhívás nem elég. Nem csak a drogproblémával foglalkozó szakemberek, hanem a társadalom valamennyi tagja felelős a környezetében élők sorsáért, különösen a szülők és pedagógusok.

A drogok nélküli életvitel népszerűsítésével, a fiatalok egészségtudatosságának fejlesztésével, valamint az egészséges életmód értékeinek hangsúlyozásával mindenki tehet a jövő generációinak testi és lelki egészségéért.

Amennyiben közös munkánk révén akár csak egy kerületi fiatal úgy dönt, hogy drogok nélkül kíván élni, már azt mondhatjuk, hogy megérte.

Budapest, 2014. június 2.

 

A helyi drogellenes stratégia PDF formátumban itt letölthető.

 

0