HELYI KEF TÖRTÉNETE

Helyi szinten a drogpolitika koordinációját a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum látja el, melynek célja, hogy összehangolja a helyi intézkedéseket és kezdeményezéseket, valamint fórumot teremt az országos célokkal párhuzamosan a helyi közösség területén működő intézmények számára.

A Fórum az a fontos láncszem, amely biztosítja a stratégiában megfogalmazottak megvalósulását. Mind a Nemzeti Stratégia, mind a helyi stratégia eredményességének legfontosabb letéteményese a helyi közösség. A helyi települési szinten történő összefogások és összehangolt cselekvések döntő módon tudják befolyásolni a probléma kezelését. A szubszidiaritás elve alapján a közösségek kiemelkedő szerepet játszanak a drogproblémák kezelésében, hiszen a kábítószer-fogyasztás jelensége alapvetően az egyének, a családok és a helyi közösségek problémája. Későbbi kezelésében döntő mozzanat a helyben történő meghatározása, hiszen a helyi közösség érzékenységétől, elkötelezettségétől és felkészültségétől nagymértékben függ a beavatkozás sikere.

A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (KEF):

 • elérhetővé teszi a meglévő adatokat, illetve kezdeményezi azok elvégzését;
 • meghatározott időközönként (2, illetve 4 évenként) helyzetértékelést végez;
 • feltérképezi a szükséges feladatokat;
 • biztosítja az információáramlást az önkormányzat honlapján létesített portál útján;
 • szükség szerint a helyzetfelmérésekre támaszkodva javaslatokat fogalmaz meg a helyi közigazgatás számára;
 • segít a helyi humán, valamit pénzügyi erőforrások mozgósításában;
 • összehangolja a helyi szereplők tevékenységét;
 • kiszűri a párhuzamosságokat és maximalizálja a szolgáltatók hatékonyságát;
 • kapcsolódik az országos programokhoz;
 • visszacsatol a helyi és országos szintekhez.

Önkormányzat

Mivel helyi szinten a droggal kapcsolatos problémák méretüket és minőségüket tekintve sokféle formában jelennek meg, a probléma felismerésében és kezelésében a helyi közösségeknek és a helyi önkormányzatoknak döntő szerepe van. A kormányzatnak minden támogatást meg kell adnia az önkormányzatoknak tevékenységük leghatékonyabb megvalósításához. A helyi közösségek és intézményeik azonban országos stratégia és “felhatalmazás” hiányában nehezen találják meg feladatukat, hiszen egyrészt erőfeszítéseik is csupán össztársadalmi összefüggésben lehetnek hatékonyak, másrészt túl erős lehet a versengés a helyi és központi erőforrásokért, a kompetenciahatárok meghúzásáért. A Nemzeti Stratégia (és a hozzá kapcsolódó szakmai állásfoglalások) helyi változatainak kidolgozása segít megoldani ezeket a problémákat, mert országos szinten irányelveket szab meg e kérdések megválaszolásához. Fontos, hogy a helyi közösségekben megvalósuló cselekvések a nemzetközi együttműködések szellemében és mindazon ajánlások alapján történjenek, amelyek elsősorban az európai tapasztalatok alapján fogalmazódtak meg. Így a helyi összefogás a nemzetközi együttműködés megvalósulása lesz a konkrét közösségben.

Fővárosi viszonylatban a XVI. kerület – az előzetes adatok figyelembe vételével – jelentős mértékű pozitívummal bír az országos viszonylatokhoz képest, kevésbé veszélyeztetettnek számít, hiszen

 • nincsenek disco-k, plázák;
 • kerületi közoktatási intézményekben kortársképzés folyik, az iskolai prevenciós programok szervezése folyamatos;
 • az Önkormányzat rendelkezik olyan kerettel, amely a helyi szervezésű drogmegelőzési programok támogatását szolgálja.
0